HIPERTRIGLICERIDEMIE

Schema gemoterapeutica nr.1

HIPERTRIGLICERIDEMIE – conditie medicala in care valorile trigliceridelor in sange sunt crescute.

Cură de 2-3 luni cu schema gemoterapeutică sau cu schema gemoterapeutică complexă.

Hipertrigliceridemie –

Schema gemoterapeutică complexă nr.2

Dimineata

Adulti-2 ml